Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2012

enceka

March 15 2012

enceka
Jeżeli trzeci dzień z rzędu nic Ci się nie chce to znaczy, że to już środa .
Reposted fromBetterDays BetterDays viaromantycznosc romantycznosc
enceka
Reposted fromgranini granini viaromantycznosc romantycznosc

March 10 2012

enceka
Reposted fromgranini granini viaiblameyou iblameyou
enceka
- Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć (...) Mój światopogląd (...) zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
enceka
enceka
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Hłasko
Reposted fromrudelubie rudelubie viaromantycznosc romantycznosc
enceka
zawsze gdy telefon nie dzwoni wiem, że to ty
— najpiękniejszy cytat świata - J.L. Wiśniewski
Reposted frometerycznie eterycznie viaromantycznosc romantycznosc

February 09 2012

enceka

pizza

(GIF, 104 KB)
enceka

pizza

(GIF, 77.8 KB)

February 05 2012

enceka

kocham

(GIF, 819 KB)
enceka

gif

(GIF, 48.9 KB)
enceka

anigif

(GIF, 24.6 KB)
enceka

anigif

(GIF, 24.6 KB)

February 04 2012

enceka
0328 923b
enceka
4536 6af8 500

February 03 2012

enceka
enceka
7759 179f
enceka
6888 359b
enceka
Jestem Twoim teraz, za chwilę i potem.
— Fisz Emade
Reposted fromnikotyna nikotyna viafilizanka filizanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl